top of page
VGMS_logo_cht.png

產品

VGMS-1 copy.jpg
​靈活關節 | 修補軟骨
VGMS-4 copy.jpg
強化肌肉 | 恢復活力
VGMS-2 copy.jpg
​潤滑關節 | 重建軟骨
VGMS-5 copy.jpg
​強肌健骨 | 提升體力
VGMS-3 copy.jpg
​鞏固骨骼 | 改善平衡力
VGMS-6.jpg
保護關節軟骨 | 鞏固骨骼

觀塘成業街16號怡生工業中心B座4樓

Tel: (852) 2787 0066

bottom of page